Orașul București este locul unde coexistă bogăția exorbitantă și sărăcia lucie. Este orașul cu cel mai mare venit pe cap de locuitor din România, dar în care bătrânii și oamenii săraci nu au ce să mănânce. Este orașul sufocat de mașini și în care spațiul verde este dușmanul autorităților locale și al dezvoltatorilor. Ajunge!

Reconstruim orașul în jurul oamenilor, pentru ei și pentru nevoile lor!

Pentru ce luptăm:


Sănătate pentru toți și toate!


 • Înființăm Centre de medicină primară și ambulatorie multifuncționale în zonele unde serviciile de acest tip lipsesc. Pe lângă medicii de familie găzduiți acolo, centrele vor angaja mediatori sanitari pentru a menține legătura cu persoane și comunități în scopul prevenției și tratamentului. Centrele vor oferi serviciii celor neasigurați și persoanelor cu venituri mici pentru boli cronice, dependențe și afecțiuni stomatologice.
 • Înființăm o companie farmaceutică municipală care funcționează în regim non-profit și care oferă medicamente la un preț accesibil, inclusiv subvenționat, persoanelor vârstnice, vulnerabile, celor cu  boli cronice, dizabilitati și dependențe.
 • Înființăm un Fond de solidaritate pentru sănătate, finanțat prin DGASMB, pentru a oferi persoanelor neasigurate acces la serviciile medicale publice. 
 • Punem accentul pe reabilitarea unitățile medicale existente. 
 • Crearea unor consorții între unitățile spitalicești din administrarea Primăriei Capitalei pentru punerea resurselor în comun și creșterea calității și accesului la serviciile medicale.

Muncă decentă!


 • Înființăm Centrul de sprijin pentru lucrători, centru care oferă sprijin logistic și legal pentru toți cei care muncesc în București, pentru protejarea drepturilor lor și încurajarea organizării la locul de muncă.
 • Acordăm o atenție mărită lucrătorilor vulnerabili: cetățeni străini extra-comunitari, cei din sectorul construcțiilor, serviciilor și comerțului, din sectorul medical și cu activitate legată de combaterea Covid -19.
 • Organizăm campanii de informare privind drepturile lucrătorilor și oferim sprijin instituțional Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Transport ecologic și accesibil! 


 • Transportul public va fi alternativă rapidă, accesibilă și viabilă la automobilul personal.
 • Toate achizițiile de mijloace de transport public vor fi exclusiv ecologice.
 • Reabilităm complet rețeaua de tramvaie.
 • Extindem rețeaua de piste de biciclete, în toate cartierele între zonele rezidențiale și cele de lucru.
 • Creăm mai multe benzi separate dedicate transportului în comun.
 • Extindem zonele pietonale în centrul orașului și în cartiere, în sistem mixt: pietonalizare permanentă și de weekend.
 • Facilităm renunțarea la automobil printr-un pachet ce include: taxarea vehiculelor poluatoare, gestionarea inteligentă a traficului, stații de biciclete în punctele cheie ale orașului.

Hrană bună și accesibilă de la sursă!


 • Înființăm o rețea de piețe țărănești volante deschise micilor producători și cooperativelor agricole.
 • Cel puțin 50% din tarabele din piețele publice vor fi destinate produselor agricole locale, din lanțul scurt de aprovizionare.
 • Înființăm o bancă de alimente pentru fiecare 200.000 de locuitori, în colaborare cu organizațiile societății civile.
 • Înființăm o rețea de cantine sociale destinate persoanelor cu venituri mici.

Protejăm femeile vulnerabile!


 • Înființăm centre de sprijin pentru victimele violenței domestice și violenței sexuale, câte unul la 100.000 de mii de locuitori. Accesul în centru va fi permis tuturor femeilor, indiferent de adresa de domiciliu sau alte obstacole birocratice.
 • Creăm un program de prevenție, protecție și reabilitare pentru victimele traficului de persoane, în colaborare cu organizațiile societății civile specializate.
 • Asigurăm întâietatea mamelor singure la acordarea locurilor în creșe și grădinițe.
 • Încurajarea organizării de spații la locul de muncă pentru supravegherea copiilor angajaților, prin deduceri fiscale și alte facilități.

Cultura la putere!


 • Subvenționăm cu până la 75% chiria locațiilor cu destinație culturală – librării, anticariate, galerii de artă, ateliere de creație individuală și colectivă, spații pentru repetiții, hub-uri creative etc. și cu până la 30% pentru cluburi, baruri, cafenele și spații de evenimente care găzduiesc evenimente culturale – lansări de carte, expoziții, cenacluri, concerte ale artistelor și artiștilor locali printr-un program dedicat cheltuielilor operaționale din cultura independentă.
 • Reluăm programul ARCUB de finanțare a culturii independente bucureștene prin concurs anual și orientăm cel puțin 10 milioane de lei pe an pentru derularea acestuia.
 • Încurajăm arta în spațiul public, formele de artă democratică și mai ales accesul la practica artistică pentru copii, tineri și persoane cu dizabilități. O atenție deosebită vom acorda în special accesului la artă și cultură pentru persoanele din medii defavorizate și manifestărilor culturale periferice.
 • Oprim hemoragia fondurilor alocate de primărie prin atribuire directă pentru evenimente de tip concert și festival fără o componentă artistică și culturală solidă.

Eliberăm trotuarele!


 • Niciun trotuar al Capitalei nu va mai fi îngustat.
 • Toate trotuarele vor fi eliberate de mașini, protejate prin stâlpi de protecție, accesibilizate pentru concetățenii cu nevoi speciale.
 • Niciun trotuar nu va avea mai puțin de 1, 5 metri în lățime.
 • Mutăm parcările în subteran pentru a putea elibera spațiul pietonal și carosabil.

Gata cu haosul imobiliar!


 • NU se mai construiește nerespectându-se regimul de înălțime.
 • NU se mai construiește în zonele ultra aglomerate.
 • NU se mai construiește în zonele protejate.
 • NU se mai dărâmă nici o clădire protejată.
 • Realizăm Planul de urbanism general și Planurile de urbanism de sector în mod transparent, în colaborare cu societatea civilă și comunitățile de la nivel de stradă și micro-cartiere, nu în complicitate cu dezvoltatorii imobiliari!

Viață demnă pentru vârstnicii noștri!


 • Înființăm cluburi pentru seniori, câte unul la 100.000 de locuitori, care să asigure spații pentru relaxare, socializare și învățare.
 • Creăm un program de asistență socio-medicală la domiciliu destinată persoanelor nedeplasabile, persoanelor vârstnice și celor cu afectiuni cronice, în colaborare cu ONG-urile și comunitățile locale.
 • Acordăm tichete de masă pentru toate persoanele vârstnice cu pensii mai mici de 1500 de lei.

Avem grijă de copii!


 • Mărim semnificativ numărul de creșe publice, câte una la 50.000 de locuitori.
 • Mărim semnificativ numărul de grădinițe publice, câte una la 30.000 de locuitori.
 • În zonele în care este nevoie, suplimentăm locurile. Niciun copil nu va rămâne în afara acestora!

Mai mult spațiu verde!


 • Reabilităm și amenajăm spațiile verzi existente.
 • Achiziționăm și convertim terenuri virane  în parcuri și grădini publice.
 • Creăm coridoare între spațiile verzi ale Capitalei.  Conectăm habitate și ecosisteme pentru o mai bună difuzie a speciilor și pentru noi posibilități de recreere ale oamenilor. Realizăm conectarea naturală și civilă între ariile protejate urbane și periurbane.
 • Niciun arbore de pe marginea bulevardelor și șoselelor nu va mai fi tăiat, cu excepția celor în pericol de cădere iminentă. Fiecare arbore tăiat va fi înlocuit cu unul nou în aceeași zonă. Plantăm arbori și plante pentru a izola zonele limitrofe de zgomot, poluare și încălzire excesivă.
 • Acces egal la spații verzi! Luptăm împotriva fenomenului de excluziune socială și gentrificare exercitat de proximitatea spațiilor verzi prin măsuri de accesibilizare ale parcurilor și de desemnare de noi spații verzi în cartiere mărginașe și sărace.
 • Punem stop plantelor sezoniere decorative în parcuri și ghivece. Dezvoltăm pajiști cu plante perene, nepretențioase, neinvazive, specifice bioregiunii orașului.
 • În colaborare cu județele limitrofe, creăm o centură verde în jurul Bucureștiului.
 • Dezvoltăm soluții bazate pe natură (nature based solutions) pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice.
 • Stabilim noi spații protejate din punct de vedere natural pentru valoarea biodiversității și a peisajului.
 • Îmbunătățim managementul parcurilor Capitalei.
 • Realizăm Inventarul verde al arborilor orașului.

Apă curată și accesibilă!


 • Reabilităm și extindem rețeaua de cișmele publice, cel puțin 500, răspândite uniform pe tot teritoriul Bucureștiului, în special în locurile aglomerate. Gata cu plasticul!
 • Monitorizăm calitatea apei potabile și obligăm furnizorii să asigure o calitate superioară a acesteia.
 • Subvenționăm total sau parțial conectarea la rețeaua de apă pentru gospodăriile cu venituri mici.
 • Nu mai acceptăm creșterile de prețuri pentru furnizarea apei fără o justificare solidă.
 • Apa pluvială din zone necontaminate va fi colectată și menținută în zone umede amenajate care să permită filtrarea naturală și conectarea cu pânza freatică.

Colectare selectivă și reciclare în maximum 4 ani!


 • Operatorii de salubritate din București vor fi obligați să aibă contracte doar cu gropi de deșeuri autorizate, inclusiv din zonele limitrofe ale Bucureștiului. Contractele vor fi gestionate la nivelul Capitalei și nu la nivelul sectoarelor.
 • Nicio groapă de deșeuri neautorizată nu va mai funcționa pe teritoriul Bucureștiului.
 • Se va interveni energic împotriva gropilor de deșeuri neautorizate și împotriva incinerărilor ilegale.

Locuire decentă și accesibilă!


 • Subvenționăm chiriile pentru persoanele aflate în situație de risc locativ imediat (condiții periculoase pentru siguranță și sănătate, evacuare din cauza chiriei prea mari, solicitanți de locuințe sociale,  persoane evacuate prin decizii ale justiției).
 • Deblocăm construcția de locuințe sociale astfel încât să corespundă nevoilor reale ale comunității.
 • Redefinim criteriile de acces la locuință socială pentru a mări șansele celor care au cea mai mare nevoie de aceasta.

Oprim haosul publicitar!


 • Orașul, clădirile sale și spațiul public nu sunt suport publicitar.
 • Tot afișajul publicitar dispare de pe clădiri.
 • Numărul panourile publicitare instalate pe domeniul public și privat va scădea semnificativ iar acestea vor găzdui anunțuri educaționale, culturale și de interes public.

Ajutăm comunitățile locale să se dezvolte!


 • Planificăm distribuția infrastructurii și serviciilor publice la nivelul de micro-cartiere.
 • Principalele servicii publice să nu fie mai departe de 15 minute de mers pe jos.
 • 5% din bugetul local să fie acordat prin metoda bugetării participative, la nivel de micro-cartier.

Sport în fiecare cartier!


 • (Re)construim spațiile sportive de cartier și oferim acces gratuit copiilor, tinerilor și vârstnicilor.
 • Înființăm și finanțăm cluburi sportive pentru copii și juniori, în special pentru sporturile de echipă.

Ne reorientăm către infrastructura socială!


 • Oprim finanțarea lucrărilor la lăcașe de cult existente, cu excepția clădirilor monument și a celor care reprezintă în siguranță a clădirilor.
 • Nu va mai fi finanțată construcția lăcașelor de cult noi, cu excepția celor din zonele urbane dezvoltate recent cărora le lipsește astfel de clădiri.