ÎȚI PASĂ DE OAMENI = BUCUREȘTI SOLIDAR

În Sectorul 1, ca și în restul Bucureștiului, coexistă bogăția și sărăcia.

Este un sector aglomerat, sufocat de trafic, poluare și construcții haotice. Ajunge! 

Redăm sectorul oamenilor, pentru ei și pentru nevoile lor. 

Ne implicăm pe termen scurt, mediu și lung pentru a crea un sector favorabil conviețuirii, în care fiecare se poate simți acasă.

 

SECTORUL ÎN CARE SE POATE TRĂI

 

Mai mult spațiu verde

 • Reabilităm și amenajăm spațiile verzi existente.
 • Achiziționăm și convertim terenuri virane în parcuri și grădini publice.
 • Creăm coridoare între spațiile verzi. Conectăm habitate și ecosisteme pentru o mai bună difuzie a speciilor și pentru noi posibilități de recreere ale oamenilor. Realizăm conectarea naturală și civilă între ariile protejate urbane și periurbane; 
 • Niciun arbore de pe marginea bulevardelor și șoselelor nu va mai fi tăiat, cu excepția celor în pericol de cădere iminentă. Fiecare arbore tăiat va fi înlocuit cu unul nou în aceeași zonă. Plantăm arbori și plante pentru a izola zonele limitrofe de zgomot, poluare și încălzire excesivă;
 • Acces egal la spații verzi! Luptăm împotriva fenomenului de excluziune socială și gentrificare prin accesibilizarea parcurilor și crearea de noi spații verzi în cartiere mărginașe și sărace;
 • Punem stop plantelor sezoniere decorative în parcuri și ghivece. Dezvoltăm pajiști cu plante perene, nepretențioase, neinvazive, specifice bioregiunii orașului;
 • Susținem crearea și extinderea centurilor verzi în jurul sectorului;
 • Dezvoltăm soluții bazate pe natură (nature based solutions) pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice;
 • Propunem un program pentru amenajarea de acoperișuri verzi pe blocuri;
 • Stabilim noi spații protejate din punct de vedere natural pentru valorificarea biodiversității și a peisajului;

Transport ecologic și accesibil

 • Susținem extinderea rețelei de piste de biciclete, inclusiv stații și parcaje;
 • Furnizăm sprijin Primăriei generale pentru crearea de benzi separate dedicate transportului în comun;
 • Extindem zonele pietonale, în sistem mixt: pietonalizare permanentă și de weekend;
 • Vom susține către Primăria generală pietonalizarea definitivă a Căii Victoriei pe perioada sfârșitului de săptămână;
 • Facilităm renunțarea la automobil printr-un pachet ce include: taxarea suplimentară a vehiculelor poluante, impozitarea progresivă în funcție de numărul de automobile deținute de familie, gestionarea inteligentă a traficului;
 • Susținem transportul incluziv prin reduceri și scutiri la transportul public pentru șomeri, persoane fără loc de muncă, familii cu mulți copii, familii monoparentale.

Eliberăm trotuarele și spațiul public

 • Niciun trotuar de pe raza Sectorului 1 nu va mai fi îngustat. Trotuarele vor fi eliberate de mașini;
 • Vom accesibiliza trotuarele pentru concetățenii cu nevoi speciale;
 • Înființăm multiple parcări subterane pentru a putea elibera spațiul pietonal și carosabil;
 • Convertim imobile nefolosite în parcări supraetajate pentru a putea elibera spațiul pietonal și carosabil.

Gata cu haosul imobiliar

 • NU se mai construiește nerespectându-se regimul de înălțime;
 • NU se mai construiește în zonele ultra aglomerate;
 • Realizăm Planurile de urbanism de sector în mod transparent, în colaborare cu societatea civilă, specialiști competenți și integri și comunitățile de la nivel de stradă și micro-cartiere, nu în complicitate cu dezvoltatorii imobiliari!

Oprim haosul publicitar

 • Orașul, clădirile sale și spațiul public nu sunt suport publicitar;
 • Tot afișajul publicitar dispare de pe clădiri;
 • Numărul panourilor publicitare instalate pe domeniul public și privat va scădea semnificativ, iar acestea vor găzdui anunțuri educaționale, culturale și de interes public.


SERVICII PUBLICE ÎN FAVOAREA TUTUROR


Sănătate accesibilă

 • Înființarea de Centre de medicină primară și ambulatorie multifuncționale, cu medici de familie, medici specialiști, asistenți, mediatori sanitari pentru promovarea prevenției și tratamentului. Centrele vor oferi servicii cu precădere celor neasigurați și persoanelor cu venituri mici pentru boli cronice, dependențe și afecțiuni stomatologice; 
 • Vom extinde Centrul multifuncțional de servicii medicale Caraiman prin suplimentarea personalului necesar;
 • Introducerea în cadrul centrelor multifuncționale a unor circuite de tip harm-reduction și a unor servicii medicale specializate pentru tratarea dependenței de droguri;
 • Înființăm o farmacie socială la nivelul Sectorului 1 care funcționează în regim non-profit și care oferă medicamente la preț accesibil persoanelor vârstnice, celor vulnerabile și celor cu boli cronice, dizabilități și dependențe;
 • Susținem investițiile în spitalele publice de pe raza Sectorului 1 prin investiții în infrastructură, achiziționarea de aparatură medicală, cheltuieli de funcționare.

Locuire decentă și accesibilă

 • Vom sprijini construcția/achiziția de unități locative publice/sociale;
 • Susținem o formă de urbanism integrator orientat către accesibilitate și utilizare comunitară;
 • Vom sprijini refacerea infrastructurii în cartierele cu o calitate a vieții redusă;
 • Subvenționăm chiriile temporar până la atribuirea unei locuințe publice/sociale pentru familiile/persoanele aflate în situație de risc locativ imediat (condiții periculoase pentru siguranță și sănătate, evacuare din cauza chiriei prea mari, evacuare a celor fără forme legale, solicitanți de locuințe sociale, persoane evacuate prin decizii ale justiției);
 • Redefinim criteriile de prioritizare a accesului la locuință socială pentru a simplifica procesul de obținere.
 • Îmbunătățim condițiile de trai a locuitorilor din cartierul de locuințe sociale Odăi.

Muncă decentă și sigură

 • Înființăm Centrul de sprijin pentru lucrători, care oferă sprijin logistic și legal pentru toți cei care muncesc în București, pentru protejarea drepturilor lor și încurajarea organizării la locul de muncă;
 • Acordăm o atenție mărită și protejăm de abuzuri lucrătorii vulnerabili: cei din sectorul construcțiilor, serviciilor (mai ales livratorii) și comerțului, inclusiv cetățenii străini extra-comunitari;
 • Organizăm campanii de informare privind drepturile lucrătorilor și oferim sprijin instituțional Inspectoratului Teritorial de Muncă;
 • Introducem condiționalități – clauze sociale de inserție a lucrătorilor vulnerabili în toate contractele Primăriei – obligații pentru furnizori cu privire la salarii decente, condiții optime de muncă și de organizare la locul de muncă, integrare în muncă a lucrătorilor vulnerabili.

Cultura la putere

 • Subvenționăm chiria sediilor cu destinație culturală – librării, anticariate, galerii de artă, ateliere de creație individuală și colectivă, spații pentru repetiții, hub-uri creative etc. și pentru ONG-uri culturale și spații de evenimente care găzduiesc evenimente culturale – lansări de carte, expoziții, cenacluri, concerte, printr-un program dedicat cheltuielilor operaționale din cultura independentă;
 • Încurajăm arta în spațiul public, formele de artă democratică și mai ales accesul la practica artistică pentru copii, tineri și persoane cu dizabilități. O atenție deosebită vom acorda în special accesului la artă și cultură pentru persoanele din medii defavorizate;
 • Valorificarea patrimoniului arhitectural și cultural al Bucureștiului, inclusiv cel de natură industrială;
 • Oprim hemoragia fondurilor alocate de primărie prin atribuire directă pentru evenimente de tip concert și festival fără o componentă artistică și culturală solidă.


GRIJĂ PENTRU OAMENI

 

Avem grijă de copii

 • Mărim semnificativ numărul de creșe publice, în funcție de nevoile reale;
 • Mărim semnificativ numărul de grădinițe publice;
 • Mărim semnificativ numărul școlilor pentru a evita aglomerarea și adapta spațiile școlare la standardele cele mai înalte;
 • În zonele în care este nevoie, suplimentăm locurile. Niciun copil nu va rămâne în afara acestora;
 • Protejăm copiii din familii vulnerabile prin oferirea de servicii de sănătate, de educație, de protecție socială și protecția copilului;
 • Asigurăm educație incluzivă în școlile aflate în comunitățile vulnerabile din București;

Protejăm femeile vulnerabile

 • Demarăm procedurile de înființare și funcționare a minim două centre de sprijin pentru victimele violenței domestice și violenței sexuale, în funcție de necesități;
 • Creăm un program de prevenție, protecție și reabilitare pentru victimele traficului de persoane, în colaborare cu alte instituții ale statului și în parteneriat cu ONG-uri specializate;
 • Asigurăm întâietatea mamelor singure la acordarea locurilor în creșe și grădinițe.

Viață demnă pentru vârstnicii noștri

 • Înființăm cluburi pentru seniori la nivelul fiecărui cartier, care să asigure spații pentru îmbătrânire activă, relaxare, socializare și învățare în colaborare cu asociațiile vârstnicilor – casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • Creăm un program de asistență socio-medicală la domiciliu destinată persoanelor nedeplasabile, persoanelor vârstnice și celor cu afectiuni cronice, în colaborare cu organizații ale vârstnicilor, ONG-urile și comunitățile locale;
 • Acordăm tichete de masă pentru toate persoanele vârstnice cu venituri mici. 

O VIAȚĂ MAI BUNĂ E POSIBILĂ

 

Hrană bună și accesibilă de la sursă

 • Masa caldă în toate școlile din Sectorul 1- ne asigurăm ca toate școlile să beneficieze de proiectul „Educație pentru viață”;
 • Înființăm o rețea de piețe țărănești volante deschise exclusiv micilor producători și cooperativelor agricole;
 • Cel puțin 50% din tarabele din piețele publice vor fi destinate produselor agricole din lanțurile scurte de aprovizionare;
 • Înființăm o bancă de alimente la nivel de Sector, cu precădere pentru persoanele cu venituri reduse, în colaborare cu organizațiile societății civile;
 • Dezvoltăm rețeaua de cantine sociale destinate persoanelor cu venituri mici.

Apă curată și accesibilă

 • Reabilităm și extindem rețeaua de cișmele publice, răspândite uniform pe tot teritoriul Sectorului 1, în special în locurile aglomerate. Gata cu plasticul!
 • Monitorizăm calitatea apei potabile și obligăm furnizorii să asigure o calitate superioară a acesteia;
 • Subvenționăm total sau parțial conectarea la rețeaua de apă pentru gospodăriile cu venituri mici;
 • Nu mai acceptăm creșterile de prețuri pentru furnizarea apei fără o justificare solidă;
 • Apa pluvială din zone necontaminate va fi colectată și menținută în zone umede amenajate care să permită filtrarea naturală și conectarea cu pânza freatică.

Colectare selectivă și reciclare

 • Accelerăm procesul de colectare selectivă și reciclare;
 • Nicio groapă de deșeuri neautorizată nu va mai funcționa pe teritoriul sau în proximitatea Sectorului 1;
 • Se va interveni energic împotriva gropilor de deșeuri neautorizate și împotriva incinerărilor ilegale;

Sport în fiecare cartier

 • (Re)construim spațiile sportive de cartier și oferim acces gratuit copiilor, tinerilor și vârstnicilor;
 • Înființăm și finanțăm cluburi sportive pentru copii și juniori, în special pentru sporturile de echipă;
 • Punem în aplicare legea prin care curțile școlilor vor trebui să stea deschise permanent în beneficiul tuturor.

AJUTĂM COMUNITĂȚILE LOCALE SĂ SE DEZVOLTE

 • Susținem apariția de centre comunitare la nivel de cartier;
 • Planificăm distribuția infrastructurii și serviciilor publice la nivelul de cartiere și comunități;
 • Promovăm consultarea extinsă în luarea deciziilor locale și transparentizarea totală a activității și actelor emise de autorități;
 • Principalele servicii publice să nu fie mai departe de 15 minute de mers pe jos;
 • Creăm o relație partenerială între autoritățile locale și asociațiile de proprietari;
 • Sprijinim protecția animalelor (spații de joacă dedicate, acțiuni de sterilizare și microcipare, colaborare extinsă cu asociațiile pentru protecția animalelor etc.);
 • Oprim finanțarea lucrărilor la lăcașe de cult existente, cu excepția clădirilor monument și a celor care reprezintă un risc pentru siguranța clădirilor și cetățenilor.